Welkom bij Uitvaartunie Vlaanderen: de beroepsvereniging die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt.
Loading...
Privacy 2017-09-04T07:50:11+00:00

 

Privacybeleid

Uitvaartunie Vlaanderen hecht belang aan uw privacy. In geval er door U persoonsgegevens wordne meegedeeld, dan zullen deze behandeld worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.